Nổi bật

Công bố thông tin bất thường v/v Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng: 05:19 PM 13/04/2018 - Lượt xem: 101

Kính gửi các Quý cổ đông, Nhà đầu tư,

 

Ngày 11/04/2018 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị hỏa tốc số 10/CT-TTg về việc tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự trong bối cảnh trên các phương tiện thông tin đại chúng thời gian gần đây xuất hiện nhiều thông tin tiêu cực liên quan đến tiền ảo, ICO, huy động vốn theo hình thức đa cấp, nổi cộm nhất là sự việc đường dây tiền ảo đa cấp huy động hơn 15.000 tỷ đồng thông qua tiền ảo iFan, Pincoin của Công ty Cổ phần Modern Tech.

 

Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của những sự việc trên gây ảnh hưởng đến tâm lý các nhà đầu tư và cổ đông của dự án VNDC, chúng tôi xin khẳng định toàn bộ dự án và hoạt động dự án VNDC đang thực hiện không có bất cứ liên quan nào đến phát hành tiền ảo và huy động vốn theo phương thức đa cấp.

 

Hiện cổ đông sáng lập của dự án VNDC, công ty cổ phần đầu tư HVA đang đệ trình Thủ tướng Đề án thành lập thị trường tài sản số nhằm đề xuất giải pháp đột phá giúp giải quyết vấn đề huy động vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và giải quyết vấn đề nhức nhối trong chỉ thị số 10/CT-TTg ban hành bởi Thủ tướng Chính phủ.

 

Thông qua đề án này, chúng tôi giới thiệu hình thức huy động vốn mới thông qua số hóa tài sản – IBO (Initial Blockchain Offering). IBO là hình thức huy động vốn thông qua việc số hóa các loại tài sản vô hình và hữu hình bằng công nghệ blockchain. Tài sản sau khi số hóa sẽ tồn tại dưới dạng token và có giá trị pháp lý tương đương với hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC).

Token trong hình thức IBO không phải là tiền ảo, không có chức năng làm phương tiện thanh toán.

 

IBO đã được chúng tôi nghiên cứu, áp dụng phù hợp với khung pháp lý và điều kiện thực tiễn tại Việt Nam, đối tượng huy động vốn thông qua IBO chúng tôi hướng đến không chỉ giới hạn trong phạm vi các startup mà còn bao gồm các doanh nghiệp đã và đang hoạt động và các dự án bất động sản hữu hình.

 

Dưới đây là một số căn cứ pháp lý hình thành IBO:

Theo Điều 7, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, doanh nghiệp có quyền tự do lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn:

 

“Quyền của doanh nghiệp:

  1. Tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm.
  2. Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh.
  3. Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn.

…”

Chúng tôi cũng tham chiếu theo loại hình hợp đồng hợp tác kinh doanh (hợp đồng BCC) làm căn cứ pháp lý cũng như hạch toán kế toán cho hình thức IBO, cụ thể như sau:

Theo Điểm 9, Điều 3, Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 quy định khái niệm về hợp đồng BCC như sau:

“Hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế.”

 

Tại Khoản 13, Điều 3, Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 quy định khái niệm về nhà đầu tư như sau:

“Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài”.

Tại Điều 3, Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 quy định về các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự cũng nêu rõ, hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) giữa chủ dự án và các nhà đầu tư được giao kết trên cơ sở bình đẳng, tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận tuân theo pháp luật dân sự:

 

“1. Mọi cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng, không được lấy bất kỳ lý do nào để phân biệt đối xử; được pháp luật bảo hộ như nhau về các quyền nhân thân và tài sản.

  1. Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận. Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu lực thực hiện đối với các bên và phải được chủ thể khác tôn trọng.
  2. Cá nhân, pháp nhân phải xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình một cách thiện chí, trung thực.
  3. Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự không được xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.
  4. Cá nhân, pháp nhân phải tự chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ dân sự.”

Do đó, về mặt bản chất, token được coi là hợp đồng hợp tác kinh doanh được số hóa thông qua blockchain. Về mặt pháp lý, token cũng chính là hợp đồng điện tử theo quy định tại Chương 4 Luật Giao dịch điện tử, hoàn toàn không liên quan đến tiền ảo cũng như huy động vốn theo phương thức đa cấp.

Ban quản trị dự án VNDC khẳng định các hoạt động đang thực hiện có đầy đủ căn cứ pháp lý và phù hợp với quy định của pháp luật.

 

Vậy chúng tôi trân trọng thông báo tới các Quý Cổ đông và Nhà đầu tư được biết.